Megyei Területrendezési Terv – módosítás – Elfogadási fázis I.

Javaslattevő fázis egyeztetésének eredménye
Környezeti értékelés egyeztetésének eredménye

RENDELETTEL ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
Rendelet tervezet
Rendelet tervezet függeléke

Rendelettervezet tervi mellékletei
Térség szerkezeti terv
Ökológiai hálózat övezetei
Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
Vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder és VTT-tározók övezete
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Honvédelmi és katonai célú terület övezete
Tanyás térség övezete
Térszerkezetei szempontból jelentős térszervező települések övezete
Térségi együttműködések övezete
Ártéri tájgazdálkodás övezete
Pusztai tájgazdálkodás övezete

HATÁROZATTAL ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
Határozat tervezet

Határozat tervezet tervi melléklete
Tiszató-Hortobágy kiemelt térség

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Környezeti értékelés

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Előkészítő fázis – vizsgálatok
Szakági alátámasztás, indoklás
Területi hatásvizsgálat