Megyei Területrendezési Terv – módosítás – Javaslattevő fázis

RENDELETTEL ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

Rendelettervezet

Rendelet tervi mellékletei

Térségi szerkezeti terv

Ökológiai hálózat övezete

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete

Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Tájképvédelmi terület övezete

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

Vízminőség-védelmi terület övezete

Nagyvízi meder és VTT-tározók övezete

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

Honvédelmi és katonai célú terület övezete

Tanyás térség övezete

Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete

Térségi együttműködések övezete

Ártéri tájgazdálkodás övezete

Pusztai tájgazdálkodás övezete

HATÁROZATTAL ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

Határozat tervezet

Határozat tervi melléklete

Tisza-tó – Hortobágy kiemelt térség

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Környezeti értékelés

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Előkészítő fázis – vizsgálatok

Szakági alátámasztás, indoklás

Területi hatásvizsgálat