Megyei Területrendezési Terv – 2020. május 15-től hatályos

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési tervről szóló 3/2020.(V.13.) önkormányzati rendelet

A rendelet mellékletei

1.Jász-Nagykun-Szolnok Megye térségi Szerkezeti Terve
2.Országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje szempontjából meghatározó települések
3.1. Ökológiai hálózat magterületének övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
3.2.Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
3.3.Erdők övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3.4. Tájképvédelmi terület övezete
3.5. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete
3.6.Vízminőség-védelmi terület övezete
3.7.Nagyvízi meder övezete
VTT-tározók övezete
3.8.Honvédelmi és katonai célú terület övezete
3.9.Ásványi nyersanyagvagyon övezete
3.10.Rendszeresen belvízjárta terület övezete
3.11. Tanyás területek övezete
3.12. Térszervező városok övezete
3.13 Térségi együttműködések övezete
3.14. Ártéri tájgazdálkodás övezete
3.15. Pusztai tájgazdálkodás övezete

A rendelet függeléke

A települések térségi övezetekkel való érintettsége