Megyei Területrendezési Terv – 2020. május 15-ig

RENDELETTEL ELFOGADOTT MUNKARÉSZEK

Rendelet – egységes szerkezetben

Rendelet tervi mellékletei

Térségi Szerkezeti Terv

Műszaki infrastruktúra-hálózat leírása

Országos ökológiai hálózat övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdő és erdőtelepítésre alk. területek övezete

Térségi kompl. tájrehabilitációt ig.  és földtani veszélyforrás területének övezete

Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

Világörökségi és történeti települési terület övezete

Kiemelten érz. felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

Felszín vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

Együtt tervezhető térségek övezete

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete

Honvédelmi terület övezete

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

Nagyvízi meder övezete

Széleróziónak kitett terület övezete

Települések övezetek általi érintettsége

HATÁROZATTAL ELFOGADOTT MUNKARÉSZEK

Határozat ajánlásokról

Határozat mellékletei

Ajánlások

Sajátos megyei térségek

Települések sajátos megyei térségek általi érintettsége

Határozat intézkedésekről

Határozat mellékletei

Intézkedések

Intézkedések tervlapjai